alphatradex.com

  1. T

    ALPHATRADEX LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

    Mình có copy tài khoản Master tại Alphatradex (copytrade) có 06 tài khoản nhưng chỉ vào lệnh 1 ngày đến 2 tuần, các tài khoản ngừng theo dõi từ ngày 11/04/2020, và hầu hết các tài khoản đều âm 50% vốn, chúng tôi tiếp tục nạp vào các tài khoản đó để giao dịch với tổng số tiền là 32.000 USD. Từ...
Back
Top