lite finance

  1. J

    Problem Lite Finance Deleted all my profits & losses from my crypto trading deducting $5600 from my account

    Lite Finance deleted all profits and losses from my crypto trades! and removed around $5600 from my account and left me with a zero balance. (my history now shows zero profit and zero loss from all those trades so i can't tell exactly how much was removed) but left my account with zero...
  2. H

    lite floor maintenance on 04/01/2022 without notice. No refund of profits that have been announced previously. to go against what was promised

    Tôi có một giao dịch Mua 3 lô vàng vào ngày 04.01.2022 với giá 1805. Đến tối ngày hôm đó, sàn nhà đang được bảo trì. Trước khi bảo trì, tài khoản của tôi đã có lợi nhuận và khi bảo trì kết thúc, giá thấp nhất cũng là 1810. Sàn giao dịch lite đã thông báo cho tôi về việc hoàn trả lợi nhuận của...
Back
Top