litefinance

  1. H

    lite floor maintenance on 04/01/2022 without notice. No refund of profits that have been announced previously. to go against what was promised

    Tôi có một giao dịch Mua 3 lô vàng vào ngày 04.01.2022 với giá 1805. Đến tối ngày hôm đó, sàn nhà đang được bảo trì. Trước khi bảo trì, tài khoản của tôi đã có lợi nhuận và khi bảo trì kết thúc, giá thấp nhất cũng là 1810. Sàn giao dịch lite đã thông báo cho tôi về việc hoàn trả lợi nhuận của...
Back
Top