ALPHATRADEX LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tram nguyen

Recruit
Messages
1
Mình có copy tài khoản Master tại Alphatradex (copytrade) có 06 tài khoản nhưng chỉ vào lệnh 1 ngày đến 2 tuần, các tài khoản ngừng theo dõi từ ngày 11/04/2020, và hầu hết các tài khoản đều âm 50% vốn, chúng tôi tiếp tục nạp vào các tài khoản đó để giao dịch với tổng số tiền là 32.000 USD.
Từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, lệnh rút tiền vẫn diễn ra bình thường, nhưng từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Alphatradex cho rằng một số tài khoản đang tự bảo hiểm rủi ro và tài khoản bị khóa. Alphatradex xóa lịch sử giao dịch, không thông báo trước cho khách hàng. Tất cả các lần rút tiền của tôi đã bị hủy.
Khi tôi yêu cầu cấp bảo hiểm rủi ro hoặc xếp hạng lỗi cho khách hàng, cũng như không cho phép rút tiền Alphatradex, điều đó không phù hợp với quy định quốc tế, không liên quan đến giao dịch của tôi. Alphatradex đã dừng việc rút tiền của chúng tôi trong khoảng 3 tuần và gửi email để buộc khách hàng xác nhận rằng anh ta đã đánh giá lỗi (điều đó không đúng). Sau đó, nhà môi giới trả lời rằng họ sẽ chỉ trả 30% số tiền trong tài khoản trong vòng 06 tháng khi rút tiền. Sau khi khách hàng chấp nhận thỏa thuận, nhà môi giới chỉ trả lại 10% số tiền trong tổng số tài khoản bị khóa của khách hàng và xử lý lệnh rút tiền trong vòng 1 tuần, sau đó tiếp tục từ chối lệnh rút tiền của khách hàng. Điều này không đúng với quy trình xử lý tiền ký quỹ của một nhà môi giới cung cấp dịch vụ đầu tư trên thị trường này!
Khi tôi gửi email cho Alphatradex hỏi lý do, họ yêu cầu tôi đợi mà không đưa ra lý do và sau đó gia hạn rút tiền của tôi từ 2 đến 3 tuần. Việc rút tiền của tôi vẫn chưa được xử lý.
 

Attachments

 • r1-đã chuyển đổi.pdf
  427.4 KB · Views: 0
 • tkk1.jpg
  tkk1.jpg
  112 KB · Views: 0
 • tkk2.jpg
  tkk2.jpg
  113.4 KB · Views: 0
 • tkk3.jpg
  tkk3.jpg
  113.6 KB · Views: 1
 • tkk4.jpg
  tkk4.jpg
  113.5 KB · Views: 0
 • vd1.mp4
  902.4 KB · Views: 0
 • vd2.mp4
  849.7 KB · Views: 2
 • vd3.mp4
  1.2 MB · Views: 0
 • vd4.mp4
  522.8 KB · Views: 0
 • vd5.mp4
  897.3 KB · Views: 0

The Punisher

Sergeant Major
Messages
606
Đừng cho họ thêm tiền nữa. Không có lý do gì khiến bất kỳ khách hàng nào phải đưa thêm tiền để thực hiện rút tiền. Trang web bên dưới có phải là trang web bạn đang sử dụng không? Nếu Có, xin lưu ý rằng quốc gia kinh doanh không được quy định cho giao dịch!

(Don't give them any more money. There is no reason a customer has to give more money to make a withdrawal. Is the website below the one you are using? If Yes, please note that the country of business listed does not regulate or license brokers)

Nếu bạn đang xem xét một nhà môi giới ngoại hối có trụ sở tại SVG, hãy lưu ý rằng Cơ quan Dịch vụ Tài chính của St. Vincent và Grenadines tuyên bố cụ thể trên trang web của họ rằng họ không “điều chỉnh, giám sát, giám sát hoặc cấp phép” cho các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, nó đưa ra cảnh báo và hướng dẫn về các gian lận có thể xảy ra.

(If you are considering a forex broker based in SVG, be aware that the Financial Services Authority of St. Vincent and the Grenadines states specifically on its website that it does not “regulate, monitor, supervise or license” forex brokers. It does, however, issue alerts and guidance on possible frauds.)1612377616541.png
 

FxMaster

Lt. Colonel
Messages
10,246
Mình có copy tài khoản Master tại Alphatradex (copytrade) có 06 tài khoản nhưng chỉ vào lệnh 1 ngày đến 2 tuần, các tài khoản ngừng theo dõi từ ngày 11/04/2020, và hầu hết các tài khoản đều âm 50% vốn, chúng tôi tiếp tục nạp vào các tài khoản đó để giao dịch với tổng số tiền là 32.000 USD.
Từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, lệnh rút tiền vẫn diễn ra bình thường, nhưng từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Alphatradex cho rằng một số tài khoản đang tự bảo hiểm rủi ro và tài khoản bị khóa. Alphatradex xóa lịch sử giao dịch, không thông báo trước cho khách hàng. Tất cả các lần rút tiền của tôi đã bị hủy.
Khi tôi yêu cầu cấp bảo hiểm rủi ro hoặc xếp hạng lỗi cho khách hàng, cũng như không cho phép rút tiền Alphatradex, điều đó không phù hợp với quy định quốc tế, không liên quan đến giao dịch của tôi. Alphatradex đã dừng việc rút tiền của chúng tôi trong khoảng 3 tuần và gửi email để buộc khách hàng xác nhận rằng anh ta đã đánh giá lỗi (điều đó không đúng). Sau đó, nhà môi giới trả lời rằng họ sẽ chỉ trả 30% số tiền trong tài khoản trong vòng 06 tháng khi rút tiền. Sau khi khách hàng chấp nhận thỏa thuận, nhà môi giới chỉ trả lại 10% số tiền trong tổng số tài khoản bị khóa của khách hàng và xử lý lệnh rút tiền trong vòng 1 tuần, sau đó tiếp tục từ chối lệnh rút tiền của khách hàng. Điều này không đúng với quy trình xử lý tiền ký quỹ của một nhà môi giới cung cấp dịch vụ đầu tư trên thị trường này!
Khi tôi gửi email cho Alphatradex hỏi lý do, họ yêu cầu tôi đợi mà không đưa ra lý do và sau đó gia hạn rút tiền của tôi từ 2 đến 3 tuần. Việc rút tiền của tôi vẫn chưa được xử lý.
Do you understand English?
 
Top