Sàn HonorFX Broker SCAM

Messages
7
Sàn honorFX chuyên lừa đảo bằng cách không cho người chơi rút tiền và khóa tài khoản của người chơi

Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ ngày 2/6/2022. Khi có lời bên trong để rút ra một vài lần để làm vui lòng tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó tôi rút tiền 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt, ban đầu vẫn được trừ vào tài khoản giao dịch, tuy nhiên sau đó trong khoảng thời gian ngắn, tiền sẽ không về cá nhân tài khoản mà được cộng lại vào account Giao dịch tài khoản, hành động này cứ thiết lập lại từ thứ 6 tuần trước - ngày 08/07/2022 đến nay (Tức là tôi rút tiền thì ban đầu trừ tiền vào tài khoản giao dịch, nhưng sau đó số tiền đó đó là tài khoản). Khi liên hệ với bộ phận thiết kế hàng hóa có đầu số tại Việt Nam là 1900292920, thì được giải thích là thông tin cá nhân ngân hàng có sự sai sót, sự giải thích của bộ phầm mềm không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút vài lần thành công rồi.
Sau nhiều lần viết thư vào bộ phậm hỗ trợ màn hình support@honorfx.comsupport.vietnam@honorfx.com nhưng không được hồi âm nhân viên thì đến chiều ngày 13/07/2020 Tài khoản của tôi đã bị khóa (Không thể truy cập thêm)
Sàn Honorfx làm ăn thiếu minh bạch có dấu hiệu lừa đảo, khóa tài khoản và không cho rút tiền.
Tôi đăng bài nên trang này yêu cầu Sàn Vinhfx trả lại tiền cho tôi. Và đây là những nhà đầu tư đang tham gia nên quan trọng với sàn này và các nhà đầu tư mới, nên tránh xa sàn Honorfx này kẻo mất tiền oan Khuynh hướng không thành công.

infofx.vn/exposure/san-honor-fx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.html
tumblr.com/blog/view/hmlgroupscom/689804919101898752?source=share
vnraovat.net/rao-vat/san-honorfx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.373439
vnraovat.net/rao-vat/san-honor-fx-lua-dao-chiem-doat-tien-cua-nha-dau-tu.373440
 

Attachments

 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 2.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 2.png
  61 KB · Views: 10
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 4.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 4.png
  52.8 KB · Views: 10
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 5.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 5.png
  74.6 KB · Views: 9
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 1.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 1.png
  52.2 KB · Views: 10
Cảnh báo honorFX điều chỉnh cắt lỗ làm cháy tài khoản và sau đó khóa tài khoản của khách hàng

MT5 account của tôi là 920046. Tôi tham gia từ ngày 2/6/2022, trong quá trình tham gia tôi thường mua cổ phiếu và đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi cổ phiếu để tránh làm mất tài khoản. Ban đầu phần mềm MT5 của sàn Honorfx đóng lệnh tại đúng giá mà tôi đã đặt lệnh cắt, tuy nhiên đến ngày 08/07/2022, sàn Honorfx có thể nhập vào phầm mềm MT5 để toàn bộ giá đóng lệnh không đúng với giá mà tôi đã đặt lệnh cắt lỗ và tài khoản của tôi đã bị mất đến 54 205 USD (Xem chi tiết bảng tính toán và ảnh chụp từ lệnh đóng của Sàn Honorfx)

Tôi đã viết thư send qua email của sàn nhưng không có phản hồi nên tôi đăng bài lên đây yêu cầu Sàn #HonorFX trả lại cho tôi số tiền trên và đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư quan trọng với việc sàn này bị cháy tài khoản
 

Attachments

 • Bảng tính.png
  Bảng tính.png
  103.5 KB · Views: 3
 • Email 1.png
  Email 1.png
  85.1 KB · Views: 3
 • Anh 1.jpg
  Anh 1.jpg
  217.9 KB · Views: 2
 • Ảnh 2.jpg
  Ảnh 2.jpg
  210.5 KB · Views: 1
 • Ảnh 3.jpg
  Ảnh 3.jpg
  208.7 KB · Views: 2
 • Ảnh 4.jpg
  Ảnh 4.jpg
  217.8 KB · Views: 2
 • Ảnh 5.jpg
  Ảnh 5.jpg
  213.5 KB · Views: 2
 • Ảnh 6.jpg
  Ảnh 6.jpg
  222.2 KB · Views: 2
 • Ảnh 7.jpg
  Ảnh 7.jpg
  224.5 KB · Views: 2
 • Ảnh 8.jpg
  Ảnh 8.jpg
  217.7 KB · Views: 3
Cảnh báo honorFX điều chỉnh cắt lỗ đốt cháy tài khoản và sau đó của khách hàng khóa tài khoản

Tài khoản MT5 của tôi là 920046. Tôi tham gia từ ngày 2/6/2022, trong quá trình tham gia của tôi thường mua cổ phiếu và đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi cổ phiếu để tránh làm mất tài khoản. Ban đầu phần mềm MT5 của sàn Honorfx đóng lệnh tại đúng giá mà tôi đã đặt lệnh cắt, tuy nhiên đến ngày 07/08/2022, sàn Honorfx có thể nhập vào phầm mềm MT5 để toàn bộ giá đóng lệnh không đúng với giá mà tôi đã đặt lỗ cắt lệnh và tài khoản của tôi đã bị mất đến 54 205 USD (Xem chi tiết bảng tính toán và ảnh chụp từ lệnh đóng của Sàn Honorfx)

Tôi đã viết thư send qua email của sàn nhưng không có phản hồi nên tôi đăng bài lên đây yêu cầu Sàn #HonorFX trả lại cho tôi số tiền trên và đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư quan trọng với việc sàn này bị cháy tài khoản
 

Attachments

 • Bảng tính.png
  Bảng tính.png
  103.5 KB · Views: 2
 • Anh 1.jpg
  Anh 1.jpg
  217.9 KB · Views: 2
 • Ảnh 2.jpg
  Ảnh 2.jpg
  210.5 KB · Views: 1
 • Ảnh 3.jpg
  Ảnh 3.jpg
  208.7 KB · Views: 1
 • Ảnh 4.jpg
  Ảnh 4.jpg
  217.8 KB · Views: 2
 • Ảnh 5.jpg
  Ảnh 5.jpg
  213.5 KB · Views: 2
 • Ảnh 6.jpg
  Ảnh 6.jpg
  222.2 KB · Views: 2
 • Ảnh 7.jpg
  Ảnh 7.jpg
  224.5 KB · Views: 2
 • Ảnh 8.jpg
  Ảnh 8.jpg
  217.7 KB · Views: 1
 • Ảnh 9.jpg
  Ảnh 9.jpg
  218.5 KB · Views: 2
Sàn honorFX chuyên lừa đảo bằng cách không cho người chơi rút tiền và khóa tài khoản của người chơi

Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ ngày 2/6/2022. Khi có lời bên trong để rút ra một vài lần để làm vui lòng tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó tôi rút tiền 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt, ban đầu vẫn được trừ vào tài khoản giao dịch, tuy nhiên sau đó trong khoảng thời gian ngắn, tiền sẽ không về cá nhân tài khoản mà được cộng lại vào account Giao dịch tài khoản, hành động này cứ thiết lập lại từ thứ 6 tuần trước - ngày 08/07/2022 đến nay (Tức là tôi rút tiền thì ban đầu trừ tiền vào tài khoản giao dịch, nhưng sau đó số tiền đó đó là tài khoản). Khi liên hệ với bộ phận thiết kế hàng hóa có đầu số tại Việt Nam là 1900292920, thì được giải thích là thông tin cá nhân ngân hàng có sự sai sót, sự giải thích của bộ phầm mềm không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút vài lần thành công rồi.
Sau nhiều lần viết thư vào bộ phậm hỗ trợ màn hình support@honorfx.comsupport.vietnam@honorfx.com nhưng không được hồi âm nhân viên thì đến chiều ngày 13/07/2020 Tài khoản của tôi đã bị khóa (Không thể truy cập thêm)
Sàn Honorfx làm ăn thiếu minh bạch có dấu hiệu lừa đảo, khóa tài khoản và không cho rút tiền.
Tôi đăng bài nên trang này yêu cầu Sàn Vinhfx trả lại tiền cho tôi. Và đây là những nhà đầu tư đang tham gia nên quan trọng với sàn này và các nhà đầu tư mới, nên tránh xa sàn Honorfx này kẻo mất tiền oan Khuynh hướng không thành công.

infofx.vn/exposure/san-honor-fx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.html
tumblr.com/blog/view/hmlgroupscom/689804919101898752?source=share
vnraovat.net/rao-vat/san-honorfx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.373439
vnraovat.net/rao-vat/san-honor-fx-lua-dao-chiem-doat-tien-cua-nha-dau-tu.373440
Bạn có hiểu tiêng Anh không?

Do you understand English?

Let's start with adding your story as a review here https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/17125/honorfx-forex-brokers and then follow the below suggestions.

First of all, invite the company by using the invite company option on your thread. And if you cannot locate the option, this thread " Tutorial: How to Invite a company to your thread. " Will help you to find out.

Note 1: The invitation button will be enabled when your first post reaches 4 days old.
Note: 2 You must make a second post in this thread to enable the official invitation option.
Note 3: Share your account number (Only account number). Many time this help companies to find out whether you are genuine or not.
Note 4: Make sure to follow the suggestions correctly, when you do it correctly you will get the below message in your thread automatically.

OP Screen shot.jpg
 
Sàn honorFX chuyên lừa đảo bằng cách không cho người chơi rút tiền và khóa tài khoản của người chơi

Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ ngày 2/6/2022. Khi có lời bên trong để rút ra một vài lần để làm vui lòng tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó tôi rút tiền 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt, ban đầu vẫn được trừ vào tài khoản giao dịch, tuy nhiên sau đó trong khoảng thời gian ngắn, tiền sẽ không về cá nhân tài khoản mà được cộng lại vào account Giao dịch tài khoản, hành động này cứ thiết lập lại từ thứ 6 tuần trước - ngày 08/07/2022 đến nay (Tức là tôi rút tiền thì ban đầu trừ tiền vào tài khoản giao dịch, nhưng sau đó số tiền đó đó là tài khoản). Khi liên hệ với bộ phận thiết kế hàng hóa có đầu số tại Việt Nam là 1900292920, thì được giải thích là thông tin cá nhân ngân hàng có sự sai sót, sự giải thích của bộ phầm mềm không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút vài lần thành công rồi.
Sau nhiều lần viết thư vào bộ phậm hỗ trợ màn hình support@honorfx.comsupport.vietnam@honorfx.com nhưng không được hồi âm nhân viên thì đến chiều ngày 13/07/2020 Tài khoản của tôi đã bị khóa (Không thể truy cập thêm)
Sàn Honorfx làm ăn thiếu minh bạch có dấu hiệu lừa đảo, khóa tài khoản và không cho rút tiền.
Tôi đăng bài nên trang này yêu cầu Sàn Vinhfx trả lại tiền cho tôi. Và đây là những nhà đầu tư đang tham gia nên quan trọng với sàn này và các nhà đầu tư mới, nên tránh xa sàn Honorfx này kẻo mất tiền oan Khuynh hướng không thành công.

infofx.vn/exposure/san-honor-fx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.html
tumblr.com/blog/view/hmlgroupscom/689804919101898752?source=share
vnraovat.net/rao-vat/san-honorfx-can-thiep-vao-lenh-cat-lo-lam-chay-tai-khoan-cua-khach-hang.373439
vnraovat.net/rao-vat/san-honor-fx-lua-dao-chiem-doat-tien-cua-nha-dau-tu.373440
Bắt đầu bằng cách chụp ảnh màn hình tất cả các giao dịch, số dư tài khoản MT5, trang web của họ, tất cả giao tiếp với những kẻ lừa đảo và bất kỳ thứ gì khác cần thiết để ghi lại tội ác này. Vui lòng cung cấp địa chỉ trang web đầy đủ để chúng tôi có thể nghiên cứu thêm.

 
Bắt đầu bằng cách chụp ảnh màn hình tất cả các giao dịch, dư tài khoản MT5, trang web của họ, tất cả các giao tiếp với những kẻ lừa đảo và bất kỳ điều gì khác cần thiết để ghi lại lỗi này. Please cung cấp đầy đủ địa chỉ trang web để chúng tôi, tôi có thể nghiên cứu thêm.

[URL Unurl = "true"] https://www.forexpeacearmy.com/comm...raw-money-from-honorfx-www-honorfx-com.74415/ [/ URL
Có cần phải đăng bài bằng Tiếng Anh không Admin?
 
Bạn có hiểu tiêng Anh không?

Bạn có hiểu tiêng Anh không?

Hãy bắt đầu bằng việc thêm câu chuyện của bạn dưới dạng đánh giá tại đây https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/17125/honorfx-forex-brokers và sau đó làm theo các đề xuất bên dưới.

Trước hết, hãy mời công ty bằng cách sử dụng tùy chọn mời công ty trên chuỗi của bạn. Và nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn, chủ đề này " Hướng dẫn: Cách mời một công ty vào chuỗi của bạn. " Sẽ giúp bạn tìm hiểu.

Lưu ý 1: Nút mời sẽ được bật khi bài đăng đầu tiên của bạn được 4 ngày tuổi.
Lưu ý: 2 Bạn phải thực hiện một bài đăng thứ hai trong chuỗi này để kích hoạt tùy chọn lời mời chính thức.
Lưu ý 3: Chia sẻ số tài khoản của bạn (Chỉ số tài khoản). Nhiều khi điều này giúp các công ty tìm hiểu xem bạn có phải là hàng thật hay không.
Lưu ý 4: Đảm bảo làm theo các đề xuất một cách chính xác, khi bạn làm đúng, bạn sẽ tự động nhận được thông báo bên dưới trong chuỗi của mình.

OP Screen shot.jpg
Cám ơn Admin, tôi đã edit lời mời công ty HonorFX, chỉ còn đợi 4 ngày bài đăng đầu tiên để để hiện nút mời được bật để tôi có thể đăng bài hoàn chỉnh hơn. Tôi có thể đăng bài bằng tiếng Việt Nam được không Admin?
 
Cám ơn Admin, tôi đã edit lời mời công ty HonorFX, chỉ còn đợi 4 ngày bài đăng đầu tiên để để hiện nút mời được bật để tôi có thể đăng bài hoàn chỉnh hơn. Tôi có thể đăng bài bằng tiếng Việt Nam được không Admin?
Có, bạn có thể và bạn được hoan nghênh nhất :)
 
Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ ngày 2/6/2022. Khi có lợi nhuận trên Sở giao dịch cho phép bạn rút tiền một vài lần để làm cho nhà đầu tư tin tưởng. Tuy nhiên, sau đó tôi đã rút 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt. Ban đầu, số tiền này vẫn bị trừ trong giao dịch tài khoản của tôi, nhưng sau vài giờ nữa, tiền sẽ không về cá nhân tài khoản mà được cộng vào tài khoản của tôi. Giao dịch tài khoản, hành động này cứ lặp đi lặp lại từ thứ 6 tuần trước - ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến nay (Tức là khi tôi rút tiền, ban đầu sẽ trừ tiền khỏi giao dịch tài khoản của tôi, nhưng sau đó That money will be plus into account). Khi liên hệ với bộ phận thiết kế khách hàng của HonorFX giao dịch có số tại Việt Nam là 1900292920, thì được giải thích rằng cá nhân thông tin của ngân hàng có sai sót, lời giải thích của nhân viên trực tiếp điện thoại không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút tiền thành công vài lần rồi. Show at the money, tôi không rút được là 88654 USD

Sau nhiều lần gửi thư đến bộ phận hỗ trợ của môi giới như support@honorfx.comsupport.vietnam@honorfx.com but not got a sound, height of 13/7/2020 The account of I was being lock (Không Cannot access to account are more)

Vì vậy, tôi đăng trên trang này là yêu cầu Honorfx Exchange trả lại tiền cho tôi. Và nhân viên tiện lợi, các nhà đầu tư tham gia nên cẩn thận với sàn này và các nhà đầu tư mới nên tránh xa sàn Honorfx này.

traderhub.vn/forum/thread/920-warning-honorfx-broker-scam-not-allow-withdrawals-and-locks-customers-accounts
 

Attachments

 • Siền rút tối đa sau ngày 20-07-2022.png
  Siền rút tối đa sau ngày 20-07-2022.png
  85.8 KB · Views: 6
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 2.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 2.png
  61 KB · Views: 4
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 4.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 4.png
  52.8 KB · Views: 5
 • Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 5.png
  Thư gửi bộ phận Hỗ trợ 5.png
  74.6 KB · Views: 5
Back
Top