Haule

Private, 1st Class
Messages
35
Xin Chào.
Tôi quen cô ấy thông qua ứng dụng Tinder, sau đó chúng tôi liên lạc với nhau qua Line ứng dụng, cô ấy có tên là Sonya. Và cô ấy giới thiệu công việc là đầu tư ngoại hối. Sau đó cô ấy giúp tôi mở tài khoản để đầu tư, cô ấy giới thiệu tôi với 1 người tên là Alice hỗ trợ tôi mở tài khoản. Và tôi đã mở tài khoản và giao dịch ngoại hối tại Hợp đồng thông minh sàn. Đến khi tôi muốn rút tiền, họ thông báo tôi phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân, và khi tôi nộp thuế thu nhập cá nhân xong thì họ thông báo với tôi là 1-3 ngày, đến ngày thứ 3 tôi hỏi họ thì tất cả đều không liên lạc được, họ chặn thông tin của tôi. Tôi đã gửi mail đến khách hàng hỗ trợ bộ phận nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi gửi thư đến cơ quan quản lý giấy phép của họ là NFA, nhưng NFA thông báo họ không thuộc thành viên của NFA. Tiếp theo là tôi gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến đơn vị quản lý là Pacific Union nhưng họ trả lời lại là không có liên quan đến Hợp đồng Thông minh. Tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn.
Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều
 

Attachments

 • image7.png
  image7.png
  282 KB · Views: 12
 • image0 (4).jpeg
  image0 (4).jpeg
  134.3 KB · Views: 12
 • image1.png
  image1.png
  295 KB · Views: 11
 • image0 (7) (1).jpeg
  image0 (7) (1).jpeg
  49 KB · Views: 12
 • sm pc.jpg
  sm pc.jpg
  996.5 KB · Views: 13
Xin Chào.
Tôi quen cô ấy thông qua ứng dụng Tinder, sau đó chúng tôi liên lạc với nhau qua Line ứng dụng, cô ấy có tên là Sonya. Và cô ấy giới thiệu công việc là đầu tư ngoại hối. Sau đó cô ấy giúp tôi mở tài khoản để đầu tư, cô ấy giới thiệu tôi với 1 người tên là Alice hỗ trợ tôi mở tài khoản. Và tôi đã mở tài khoản và giao dịch ngoại hối tại Hợp đồng thông minh sàn. Đến khi tôi muốn rút tiền, họ thông báo tôi phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân, và khi tôi nộp thuế thu nhập cá nhân xong thì họ thông báo với tôi là 1-3 ngày, đến ngày thứ 3 tôi hỏi họ thì tất cả đều không liên lạc được, họ chặn thông tin của tôi. Tôi đã gửi mail đến khách hàng hỗ trợ bộ phận nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi gửi thư đến cơ quan quản lý giấy phép của họ là NFA, nhưng NFA thông báo họ không thuộc thành viên của NFA. Tiếp theo là tôi gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến đơn vị quản lý là Pacific Union nhưng họ trả lời lại là không có liên quan đến Hợp đồng Thông minh. Tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn.
Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều
Do you understand English?
And website address, please?
 
Đây là giao diện trang web của họ
 

Attachments

 • image1.jpeg
  image1.jpeg
  117.7 KB · Views: 4
invite-opc.png
The OP has invited the company to this discussion on Jul 22, 2021 at 10:33 AM
 
invite-opc.png
OP đã mời công ty tham gia cuộc thảo luận này vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 lúc 10:33 sáng
Đã 1 tuần trôi qua trong im lặng, có vẻ họ không quan tâm đến vấn đề này.
 
Có thể đến lúc FPA, nên thông báo cho mọi người biết đây là nhà tổ chức lừa đảo.

number of account used to cheat:
VU ANH TUAN
STK: 5678928051988
Ngân hàng MB Bank.

MA THI DAO
STK: 1020813205.
Ngân hàng VietCombank.

Người chuyên lừa có nick là Sonya, và tên việt nam của nó là Nguyễn Phương Lan.
 
Xin Chào.
Tôi quen cô ấy thông qua ứng dụng Tinder, sau đó chúng tôi liên lạc với nhau qua Line ứng dụng, cô ấy có tên là Sonya. Và cô ấy giới thiệu công việc là đầu tư ngoại hối. Sau đó cô ấy giúp tôi mở tài khoản để đầu tư, cô ấy giới thiệu tôi với 1 người tên là Alice hỗ trợ tôi mở tài khoản. Và tôi đã mở tài khoản và giao dịch ngoại hối tại Hợp đồng thông minh sàn. Đến khi tôi muốn rút tiền, họ thông báo tôi phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân, và khi tôi nộp thuế thu nhập cá nhân xong thì họ thông báo với tôi là 1-3 ngày, đến ngày thứ 3 tôi hỏi họ thì tất cả đều không liên lạc được, họ chặn thông tin của tôi. Tôi đã gửi mail đến khách hàng hỗ trợ bộ phận nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi gửi thư đến cơ quan quản lý giấy phép của họ là NFA, nhưng NFA thông báo họ không thuộc thành viên của NFA. Tiếp theo là tôi gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến đơn vị quản lý là Pacific Union nhưng họ trả lời lại là không có liên quan đến Hợp đồng Thông minh. Tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn.
Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều
The English version below:

Hi.
I got to know her through the Tinder app, then we communicated through the Line app, her name is Sonya. And she introduced the job as forex investment. Then she helped me open an account to invest, she introduced me to a person named Alice who helped me open an account. And I opened an account and traded forex at the exchange Smart Contract. When I wanted to withdraw my money, they informed me that I had to pay 20% of personal income tax, and when I finished paying personal income tax, they told me 1-3 days, on the 3rd day I asked them then all can not contact, they block my information. I have emailed the customer support department but all is silent. I then sent a letter to their licensing authority, the NFA, but the NFA said they were not a member of the NFA. Next, I sent the Customer Complaint Form to the administrator, Pacific Union, but they replied that it has nothing to do with Smart Contracts. I need help from you guys.
I thank you so much
 
Back
Top