The Punisher

Sergeant Major
Messages
783
Có thể đến lúc FPA, nên thông báo cho mọi người biết đây là nhà tổ chức lừa đảo.

number of account used to cheat:
VU ANH TUAN
STK: 5678928051988
Ngân hàng MB Bank.

MA THI DAO
STK: 1020813205.
Ngân hàng VietCombank.

Người chuyên lừa có nick là Sonya, và tên việt nam của nó là Nguyễn Phương Lan.
Maybe it's time for FPA to let everyone know this is a scam organizer.

number of account used to cheat:
VU ANH TUAN
STK: 5678928051988
MB Bank.

STK: 1020813205.
Vietcombank bank.

The trickster has a nick name Sonya, and its Vietnamese name is Nguyen Phuong Lan.
 

The Punisher

Sergeant Major
Messages
783
Có thể đến lúc FPA, nên thông báo cho mọi người biết đây là nhà tổ chức lừa đảo.

number of account used to cheat:
VU ANH TUAN
STK: 5678928051988
Ngân hàng MB Bank.

MA THI DAO
STK: 1020813205.
Ngân hàng VietCombank.

Người chuyên lừa có nick là Sonya, và tên việt nam của nó là Nguyễn Phương Lan.

Tiếp tục đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và tôi sẽ dịch sang tiếng Anh. Tôi sẽ trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
 

FxMaster

Lt. Colonel
Messages
10,557
Hãy bắt đầu bằng việc thêm câu chuyện của bạn dưới dạng đánh giá tại đây https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/19141/smartcontractslimited-forex-brokers và sau đó làm theo các đề xuất bên dưới.

Trước hết, hãy mời công ty bằng cách sử dụng tùy chọn mời công ty vào chuỗi của bạn. Và nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn thì chuỗi này "Hướng dẫn: Cách Mời một công ty vào chuỗi của bạn." sẽ giúp bạn tìm hiểu.

Lưu ý: Nút mời sẽ được bật khi bài đăng đầu tiên của bạn được 4 ngày tuổi.
Lưu ý 2: Đảm bảo chia sẻ số tài khoản của bạn (Chỉ số tài khoản). Nhiều khi điều này giúp các công ty phát hiện ra bạn có phải là hàng thật hay không.
Lưu ý 3: Đảm bảo làm theo các gợi ý một cách chính xác, khi bạn làm đúng, bạn sẽ tự động nhận được thông báo dưới đây trong chuỗi của mình.

OP Screen shot.jpg
 

Haule

Private, 1st Class
Messages
30
Hãy bắt đầu bằng việc thêm câu chuyện của bạn dưới dạng đánh giá tại đây https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/19141/smartcontractslimited-forex-brokers and after that doing theo các đề xuất bên dưới.

Trước hết, hãy mời công ty bằng cách sử dụng công ty mời tùy chọn vào chuỗi của bạn. Và nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn thì chuỗi này "Hướng dẫn: Cách mời một công ty thành chuỗi của bạn." sẽ giúp bạn tìm hiểu.

Lưu ý: Mời nút sẽ được bật khi bạn đăng bài đầu tiên được 4 ngày tuổi.
Lưu ý 2: Bảo đảm chia sẻ của bạn số tài khoản (Chỉ số tài khoản). Rất nhiều khi điều này giúp các công ty phát hiện ra, bạn phải là hàng thật hay không.
Lưu ý 3: Bảo đảm làm theo lời khuyên, khi bạn làm đúng, bạn sẽ tự động nhận được thông báo dưới đây trong chuỗi của mình.

OP Screen shot.jpg
Cảm ơn FxMaster rất nhiều.
Tôi đã mời Công ty từ ngày 22-jul-2021, nhưng vẫn không có thông tin gì từ họ.
invite-opc.png

The OP has invited the company to this discussion on Jul 22, 2021 at 10:33 AM
 
Top