Smartcontract lừa đảo tiền nhà đầu tư bỏ trốn và lập sàn mới là FOGEE

Haule

Private, 1st Class
Messages
35
Xin chào các bạn.
Tôi đã mở tài khoản và đầu tư tại sàn Smartcontractlimited

image0 (4).jpeg

. Khi tôi muốn rút tiền, họ yêu cầu tôi phải nộp thuế 20%.

image2.png

Khi tôi chuyển thuế cho họ hoàn thành, họ thông báo, khách hàng của dịch vụ chờ 1-3 ngày sẽ trả lời cho tôi.
image1.png
và kể từ ngày này, tôi đã không liên lạc được với họ nữa, họ đã chặn tất cả các liên lạc của tôi.
Tôi cũng mở chuỗi của tôi để phản ánh về sàn giao dịch thông minh ở đây: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/smart-contract-limited-la-nha-moi-gioi-la-dao. 70578 /, but after many days vẫn không thấy sự xuất hiện của họ ở đây.
Và hiện tại tôi detect they have to setup sàn new is FOGEE. Nên hôm nay tôi mở chuỗi mới này để phản ánh về sàn FOGEE.
Đây là địa chỉ hợp đồng thông minh: https://vn.smartcontractslimited.com/image3.jpeg
image1.jpeg
Và đây là địa chỉ của sàn FOGEE: https://www.fogee.vip/daa068f4a8.html
image7.jpeg
image6.jpeg
Mail hỗ trợ khách hàng của FOGEE cũng chính là mail hỗ trợ khách hàng của smartcontract.

image5.jpeg
 

FxMaster

Lt. Colonel
Messages
11,088
Xin chào các bạn.
Tôi đã mở tài khoản và đầu tư tại sàn Smartcontractlimited

View attachment 68404

. Khi tôi muốn rút tiền, họ yêu cầu tôi phải nộp thuế 20%.

View attachment 68406

Khi tôi chuyển thuế cho họ hoàn thành, họ thông báo, khách hàng của dịch vụ chờ 1-3 ngày sẽ trả lời cho tôi.
View attachment 68407
và kể từ ngày này, tôi đã không liên lạc được với họ nữa, họ đã chặn tất cả các liên lạc của tôi.
Tôi cũng mở chuỗi của tôi để phản ánh về sàn giao dịch thông minh ở đây: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/smart-contract-limited-la-nha-moi-gioi-la-dao. 70578 /, but after many days vẫn không thấy sự xuất hiện của họ ở đây.
Và hiện tại tôi detect they have to setup sàn new is FOGEE. Nên hôm nay tôi mở chuỗi mới này để phản ánh về sàn FOGEE.
Đây là địa chỉ hợp đồng thông minh: https://vn.smartcontractslimited.com/View attachment 68408
View attachment 68410
Và đây là địa chỉ của sàn FOGEE: https://www.fogee.vip/daa068f4a8.html
View attachment 68409
View attachment 68411
Mail hỗ trợ khách hàng của FOGEE cũng chính là mail hỗ trợ khách hàng của smartcontract.

View attachment 68413
Bản dịch tiếng Anh cũng sẽ giúp bạn nhận được lời khuyên từ các nhà giao dịch khác.
 
Top