• Please try to select the correct prefix when making a new thread in this folder.

  Discuss is for general discussions of a financial company or issues related to companies.

  Info is for things like "Has anyone heard of Company X?" or "Is Company X legit or not?"

  Compare is for things like "Which of these 2 (or more) companies is best?"

  Searching is for things like "Help me pick a broker" or "What's the best VPS out there for trading?"

  Problem is for reporting an issue with a company. Please don't just scream "CompanyX is a scam!" It is much more useful to say "I can't withdraw my money from Company X" or "Company Y is not honoring their refund guarantee" in the subject line.
  Keep Problem discussions civil and lay out the facts of your case. Your goal should be to get your problem resolved or reported to the regulators, not to see how many insults you can put into the thread.

  More info coming soon.

Problem FXTRADING SCAM

I am having an issue with a company

Pham Fx

Recruit
Messages
2
# LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO
# FXTRADING LỪA ĐẢO
# FXTRADING LÀ PHÁP TRUNG QUỐC, KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
# FXTRADING VẪN LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG, ÉP KHÁCH HÀNG VIẾT MAIL CÓ SẴN NỘI DUNG ĐỂ LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG
Tôi tên: Phạm Ngọc Thạch
Số mt4 đã mở tại fxtrading: 889368
Tôi đã nạp 15.419$, giao dịch hơn 210 lot ngoại tệ lãi 34.517$, tính đến hôm nay 23/06/2023 sau 1 tháng giao dịch tài khoản mt4 của tôi có 50.936$, cụ thể như sau:
Ngày 23/05/2023 qua sự giới thiệu của người đại diện William Võ (tên Dũng) qua #vidamarkets (với hình thức lừa đảo tương tự) tôi đã đặt cọc 10.000$ để giao dịch.
Ngày 6/6/2023 do tình trạng lệnh âm nhiều nên mình nạp thêm $5419 để giữ lệnh không bị dừng và tiếp tục giao dịch đến ngày 15/6/2023 thì đóng lệnh và lãi $34,517, tổng dư tài sản là 50.936$ khả dụng trên mt4
- Ngày 23/15/2023 tôi thực hiện lệnh rút nhưng sàn đang bảo trì hệ thống không thực hiện được lệnh rút
- Ngày 16/6, 19/6, 20/6, 20/6, 21/6, 23/6 tôi liên tục thực hiện các lệnh rút nhưng đều bị từ chối, ngày 27 tôi bị khóa tài khoản. Ngày 28 tháng 6, tôi bị mất tiền trong mt4
- Từ trước đến nay mình đã cố gắng liên hệ với sàn để giải quyết nhưng không được
Quá trình fxtrading và đại diện William Vo (tên Dũng) lừa đảo tài khoản của tôi như sau:
- Khi mình làm lệnh rút tiền thì báo tuần sau cổng thanh toán đang bảo trì
- Tuần sau mình làm lệnh rút thì sàn yêu cầu xác thực danh tính (trong khi KYC xong mở tài khoản) mình phải kyc lại bằng cách quay video cầm CMND gửi vào email. sàn và mặt William Võ (tên Dũng)
- Khi tôi hoàn thành KYC theo yêu cầu thì sàn giao dịch và William Võ (tên Dũng) nói với tôi rằng giao dịch vi phạm chính sách nên tôi không đồng ý thanh toán (tôi có yêu cầu nếu tôi vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện chính sách nào). đưa ra dẫn chứng cụ thể, chính xác, trung thực...)
-Mình có mail yêu cầu sàn xử lý lệnh rút và cũng thông báo với William Võ (tên Dũng) thì sàn fxtrading gửi mail "yêu cầu" mình phải viết mail theo nội dung chuẩn bị từ sàn là "không lấy từ sàn nhà". lợi nhuận, nếu không tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn"

- Hoảng hồn lo sợ mình mất hết tài sản vì sàn đã bỏ thị trường Việt Nam chuyển sang Trung Quốc, mình phải làm theo để cố lấy lại tiền thì sàn can thiệp vào hệ thống mt4 xóa tiền. của tôi là 35.517$
Vì vậy mình viết bài này mong cộng đồng, các nhà đầu tư tránh xa #fxtrading #scams và Broker đại diện William Võ (tên Dũng) để không bị lừa như mình. Tôi nhờ cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam trả lời giúp tôi để đòi lại quyền lợi chính của mình, TÔI CẢM ƠN

Sau khi bị lừa mình mới biết FXTRADING và 1 số broker khác giả danh sàn Úc, giả giấy phép như fxtrading do 1 chủ TQ mở, quản lý để lừa đảo tương tự tại thị trường Việt Nam.
vidamarkets.com
fxtrading.com

Kính mong cộng đồng các nhà đầu tư tránh xa các sàn này để không bị LỪA ĐẢO như mình
 
Hi,

Sorry for your loss - fxtrading is certainly trying to make a name for themselves as scammers. I had the same problem with them. Fortunately they only ripped me off 2500 euro. It seems to be a common scam that they are running. They freeze your account and then don't speak to you for a long period of time providing only vague information like you violated our terms abd conditions with your trades. Like you, I also settled. But it seems the scam continues. You should leave a review as well.

They are owned by a company called Gleneagle securities who also owns another well known broker who I shall not name for fear of getting moderated. Legally there is nothing to be done but I think people should be made aware of the scam.
 
# LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO
# FXTRADING LỪA ĐẢO
# FXTRADING LÀ PHÁP TRUNG QUỐC, KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
# FXTRADING VẪN LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG, ÉP KHÁCH HÀNG VIẾT MAIL CÓ SẴN NỘI DUNG ĐỂ LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG
Tôi tên: Phạm Ngọc Thạch
Số mt4 đã mở tại fxtrading: 889368
Tôi đã nạp 15.419$, giao dịch hơn 210 lot ngoại tệ lãi 34.517$, tính đến hôm nay 23/06/2023 sau 1 tháng giao dịch tài khoản mt4 của tôi có 50.936$, cụ thể như sau:
Ngày 23/05/2023 qua sự giới thiệu của người đại diện William Võ (tên Dũng) qua #vidamarkets (với hình thức lừa đảo tương tự) tôi đã đặt cọc 10.000$ để giao dịch.
Ngày 6/6/2023 do tình trạng lệnh âm nhiều nên mình nạp thêm $5419 để giữ lệnh không bị dừng và tiếp tục giao dịch đến ngày 15/6/2023 thì đóng lệnh và lãi $34,517, tổng dư tài sản là 50.936$ khả dụng trên mt4
- Ngày 23/15/2023 tôi thực hiện lệnh rút nhưng sàn đang bảo trì hệ thống không thực hiện được lệnh rút
- Ngày 16/6, 19/6, 20/6, 20/6, 21/6, 23/6 tôi liên tục thực hiện các lệnh rút nhưng đều bị từ chối, ngày 27 tôi bị khóa tài khoản. Ngày 28 tháng 6, tôi bị mất tiền trong mt4
- Từ trước đến nay mình đã cố gắng liên hệ với sàn để giải quyết nhưng không được
Quá trình fxtrading và đại diện William Vo (tên Dũng) lừa đảo tài khoản của tôi như sau:
- Khi mình làm lệnh rút tiền thì báo tuần sau cổng thanh toán đang bảo trì
- Tuần sau mình làm lệnh rút thì sàn yêu cầu xác thực danh tính (trong khi KYC xong mở tài khoản) mình phải kyc lại bằng cách quay video cầm CMND gửi vào email. sàn và mặt William Võ (tên Dũng)
- Khi tôi hoàn thành KYC theo yêu cầu thì sàn giao dịch và William Võ (tên Dũng) nói với tôi rằng giao dịch vi phạm chính sách nên tôi không đồng ý thanh toán (tôi có yêu cầu nếu tôi vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện chính sách nào). đưa ra dẫn chứng cụ thể, chính xác, trung thực...)
-Mình có mail yêu cầu sàn xử lý lệnh rút và cũng thông báo với William Võ (tên Dũng) thì sàn fxtrading gửi mail "yêu cầu" mình phải viết mail theo nội dung chuẩn bị từ sàn là "không lấy từ sàn nhà". lợi nhuận, nếu không tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn"

- Hoảng hồn lo sợ mình mất hết tài sản vì sàn đã bỏ thị trường Việt Nam chuyển sang Trung Quốc, mình phải làm theo để cố lấy lại tiền thì sàn can thiệp vào hệ thống mt4 xóa tiền. của tôi là 35.517$
Vì vậy mình viết bài này mong cộng đồng, các nhà đầu tư tránh xa #fxtrading #scams và Broker đại diện William Võ (tên Dũng) để không bị lừa như mình. Tôi nhờ cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam trả lời giúp tôi để đòi lại quyền lợi chính của mình, TÔI CẢM ƠN

Sau khi bị lừa mình mới biết FXTRADING và 1 số broker khác giả danh sàn Úc, giả giấy phép như fxtrading do 1 chủ TQ mở, quản lý để lừa đảo tương tự tại thị trường Việt Nam.
vidamarkets.com
fxtrading.com

Kính mong cộng đồng các nhà đầu tư tránh xa các sàn này để không bị LỪA ĐẢO như mình
It's unbelievable, the exchange does things like this, read your post without understanding why you delete the customer's profits in such an absurd way, it's a scam floor
Fxtrading is a Scam floor, everyone, stay away!
 
# LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO # LỪA ĐẢO
# FXTRADING LỪA ĐẢO
# FXTRADING LÀ PHÁP TRUNG QUỐC, KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
# FXTRADING VẪN LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG, ÉP KHÁCH HÀNG VIẾT MAIL CÓ SẴN NỘI DUNG ĐỂ LỪA TIỀN KHÁCH HÀNG
Tôi tên: Phạm Ngọc Thạch
Số mt4 đã mở tại fxtrading: 889368
Tôi đã nạp 15.419$, giao dịch hơn 210 lot ngoại tệ lãi 34.517$, tính đến hôm nay 23/06/2023 sau 1 tháng giao dịch tài khoản mt4 của tôi có 50.936$, cụ thể như sau:
Ngày 23/05/2023 qua sự giới thiệu của người đại diện William Võ (tên Dũng) qua #vidamarkets (với hình thức lừa đảo tương tự) tôi đã đặt cọc 10.000$ để giao dịch.
Ngày 6/6/2023 do tình trạng lệnh âm nhiều nên mình nạp thêm $5419 để giữ lệnh không bị dừng và tiếp tục giao dịch đến ngày 15/6/2023 thì đóng lệnh và lãi $34,517, tổng dư tài sản là 50.936$ khả dụng trên mt4
- Ngày 23/15/2023 tôi thực hiện lệnh rút nhưng sàn đang bảo trì hệ thống không thực hiện được lệnh rút
- Ngày 16/6, 19/6, 20/6, 20/6, 21/6, 23/6 tôi liên tục thực hiện các lệnh rút nhưng đều bị từ chối, ngày 27 tôi bị khóa tài khoản. Ngày 28 tháng 6, tôi bị mất tiền trong mt4
- Từ trước đến nay mình đã cố gắng liên hệ với sàn để giải quyết nhưng không được
Quá trình fxtrading và đại diện William Vo (tên Dũng) lừa đảo tài khoản của tôi như sau:
- Khi mình làm lệnh rút tiền thì báo tuần sau cổng thanh toán đang bảo trì
- Tuần sau mình làm lệnh rút thì sàn yêu cầu xác thực danh tính (trong khi KYC xong mở tài khoản) mình phải kyc lại bằng cách quay video cầm CMND gửi vào email. sàn và mặt William Võ (tên Dũng)
- Khi tôi hoàn thành KYC theo yêu cầu thì sàn giao dịch và William Võ (tên Dũng) nói với tôi rằng giao dịch vi phạm chính sách nên tôi không đồng ý thanh toán (tôi có yêu cầu nếu tôi vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện chính sách nào). đưa ra dẫn chứng cụ thể, chính xác, trung thực...)
-Mình có mail yêu cầu sàn xử lý lệnh rút và cũng thông báo với William Võ (tên Dũng) thì sàn fxtrading gửi mail "yêu cầu" mình phải viết mail theo nội dung chuẩn bị từ sàn là "không lấy từ sàn nhà". lợi nhuận, nếu không tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn"

- Hoảng hồn lo sợ mình mất hết tài sản vì sàn đã bỏ thị trường Việt Nam chuyển sang Trung Quốc, mình phải làm theo để cố lấy lại tiền thì sàn can thiệp vào hệ thống mt4 xóa tiền. của tôi là 35.517$
Vì vậy mình viết bài này mong cộng đồng, các nhà đầu tư tránh xa #fxtrading #scams và Broker đại diện William Võ (tên Dũng) để không bị lừa như mình. Tôi nhờ cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam trả lời giúp tôi để đòi lại quyền lợi chính của mình, TÔI CẢM ƠN

Sau khi bị lừa mình mới biết FXTRADING và 1 số broker khác giả danh sàn Úc, giả giấy phép như fxtrading do 1 chủ TQ mở, quản lý để lừa đảo tương tự tại thị trường Việt Nam.
vidamarkets.com
fxtrading.com

Kính mong cộng đồng các nhà đầu tư tránh xa các sàn này để không bị LỪA ĐẢO như mình
fxtrading.com is this the correct website?
 
Sàn đó là lừa đảo lừa đảo khách hàng đấy, bữa tôi cũng có thử trải nghiệm sàn đó rồi. Kyc thì nhanh nhưng đến lúc Rút tiền thì lại bắt xác minh lại tài khoản, xác minh danh tính, đã có nhiều bài viết sàn này là sàn Scam rồi mà bạn ý giao dịch à, mong mấy người đọc được bài viết này đi né sàn Fxtrading này ra nhé!
 
Sàn đó là lừa đảo lừa đảo khách hàng đấy, bữa tôi cũng có thử trải nghiệm sàn đó rồi. Kyc thì nhanh nhưng đến lúc Rút tiền thì lại bắt xác minh lại tài khoản, xác minh danh tính, đã có nhiều bài viết sàn này là sàn Scam rồi mà bạn ý giao dịch à, mong mấy người đọc được bài viết này đi né sàn Fxtrading này ra nhé!
Nền tảng này không có giấy phép, đến từ Trung Quốc
 

Attachments

 • fx.png
  fx.png
  102.4 KB · Views: 8
Mấy cái trò mèo, chế ra để câu dụ khách, của mấy sàn Cỏ. Thôi đừng ham hố chi, có mấy trò bắt KYC để lấy data, rồi dụ nạp tiền mới cho rút lãi, v.v... Chọn sàn to và uy tín như REMOVED mà đánh mấy bạn

FPA Forums Team Note: Recommending other companies in a Problem thread is prohibited.
 
Back
Top