• Please try to select the correct prefix when making a new thread in this folder.

  Discuss is for general discussions of a financial company or issues related to companies.

  Info is for things like "Has anyone heard of Company X?" or "Is Company X legit or not?"

  Compare is for things like "Which of these 2 (or more) companies is best?"

  Searching is for things like "Help me pick a broker" or "What's the best VPS out there for trading?"

  Problem is for reporting an issue with a company. Please don't just scream "CompanyX is a scam!" It is much more useful to say "I can't withdraw my money from Company X" or "Company Y is not honoring their refund guarantee" in the subject line.
  Keep Problem discussions civil and lay out the facts of your case. Your goal should be to get your problem resolved or reported to the regulators, not to see how many insults you can put into the thread.

  More info coming soon.

Info Vantage lừa đảo nhà đầu tư/ Vantage scams investors

Asking questions about a company

Phuong Nguyen

Recruit
Messages
1
Xin phép AD nhóm duyệt bài đăng này để cảnh báo đến các nhà đầu tư đang giao dịch tại #vantage.
#LỪA ĐẢO
LỪA ĐẢO #VANTAGE
#VANTAGE LỪA ĐẢO
#LỪA ĐẢO
SÀN GIAO DỊCH VANTAGE LỪA ĐẢO, GIAM GIỮ TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG !!!
Xin chào cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam
Tôi có tham gia giao dịch forex tại sàn vantage (vantagemarkets.com) và được sàn giam giữ tiền không cho rút mà không có lý do, cụ thể như sau:
Thông tin tài khoản của tôi :
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phượng
Số Mt4: 6754067

Tôi tạo tài khoản tại sàn và nạp số tiền 2500$ vào ngày 13/07/2023 và thực hiện giao dịch đến ngày 25/07/2023 số tiền trong mt4 của tôi là 3800$ tôi đã thực hiện lệnh rút tiền thì phát hiện chức năng khóa tài khoản bị khóa trên cổng thông tin và hiển thị thông báo liên hệ hỗ trợ để được giải quyết.

Tôi đã nhiều lần trò chuyện trực tiếp và gửi email đến bộ phận hỗ trợ thì không nhận được câu trả lời và cho đến hiện tại đã gần 1 tháng rồi bên cạnh không giải quyết được việc Rút tiền cho tôi và tôi có đính kèm hình ảnh bằng chứng từ bên dưới.

Đến ngày 20/08/2023 có người điện thoại đến tôi tự động là nhân viên bên #vantage gọi chắc chắn sẽ đóng và xóa tài khoản tiền và lợi nhuận trên mt4 của tôi

Đến hôm nay 23/08/2023 tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng bên #vantage vẫn trốn tránh không giải quyết được vấn đề

Hiện tại tôi đã làm đơn báo cáo về một công việc lừa đảo của lừa đảo #vantage đồng thời viết bài cảnh báo #lừa đảo lên các trang quản lý ngoại hối như
www.infofx.com
www.wikikfx.com
www.forexpeacearmy.com
www.traderviet.com
Tôi muốn đăng ký tại đây để các nhà đầu tư đang hoặc định tham gia sàn này nên thận trọng để tránh bị lừa vào lừa đảo lừa đảo này giống tôi

Đây là địa chỉ văn phòng của vantage tại Việt Nam, nơi người bán mời gọi nhà đầu tư
1 79 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định , Quận 1, HCM
2 Văn phòng 701 PARAGON CORP tại 02 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM
 

Attachments

 • so du.png
  so du.png
  147.9 KB · Views: 10
 • Mail xử lý.png
  Mail xử lý.png
  224.1 KB · Views: 10
 • Mail phản hồi.png
  Mail phản hồi.png
  242.7 KB · Views: 11
 • deposit.jpg
  deposit.jpg
  240.3 KB · Views: 12
 • trang chủ.jpg
  trang chủ.jpg
  169.2 KB · Views: 11
 • khóa cổng rút.jpg
  khóa cổng rút.jpg
  152 KB · Views: 10
Xin phép AD nhóm duyệt bài đăng này để cảnh báo đến các nhà đầu tư đang giao dịch tại #vantage.
#LỪA ĐẢO
LỪA ĐẢO #VANTAGE
#VANTAGE LỪA ĐẢO
#LỪA ĐẢO
SÀN GIAO DỊCH VANTAGE LỪA ĐẢO, GIAM GIỮ TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG !!!
Xin chào cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam
Tôi có tham gia giao dịch forex tại sàn vantage (vantagemarkets.com) và được sàn giam giữ tiền không cho rút mà không có lý do, cụ thể như sau:
Thông tin tài khoản của tôi :
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phượng
Số Mt4: 6754067

Tôi tạo tài khoản tại sàn và nạp số tiền 2500$ vào ngày 13/07/2023 và thực hiện giao dịch đến ngày 25/07/2023 số tiền trong mt4 của tôi là 3800$ tôi đã thực hiện lệnh rút tiền thì phát hiện chức năng khóa tài khoản bị khóa trên cổng thông tin và hiển thị thông báo liên hệ hỗ trợ để được giải quyết.

Tôi đã nhiều lần trò chuyện trực tiếp và gửi email đến bộ phận hỗ trợ thì không nhận được câu trả lời và cho đến hiện tại đã gần 1 tháng rồi bên cạnh không giải quyết được việc Rút tiền cho tôi và tôi có đính kèm hình ảnh bằng chứng từ bên dưới.

Đến ngày 20/08/2023 có người điện thoại đến tôi tự động là nhân viên bên #vantage gọi chắc chắn sẽ đóng và xóa tài khoản tiền và lợi nhuận trên mt4 của tôi

Đến hôm nay 23/08/2023 tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng bên #vantage vẫn trốn tránh không giải quyết được vấn đề

Hiện tại tôi đã làm đơn báo cáo về một công việc lừa đảo của lừa đảo #vantage đồng thời viết bài cảnh báo #lừa đảo lên các trang quản lý ngoại hối như
www.infofx.com
www.wikikfx.com
www.forexpeacearmy.com
www.traderviet.com
Tôi muốn đăng ký tại đây để các nhà đầu tư đang hoặc định tham gia sàn này nên thận trọng để tránh bị lừa vào lừa đảo lừa đảo này giống tôi

Đây là địa chỉ văn phòng của vantage tại Việt Nam, nơi người bán mời gọi nhà đầu tư
1 79 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định , Quận 1, HCM
2 Văn phòng 701 PARAGON CORP tại 02 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM
Google Translate
------------------
Ask the group admin to review this post to warn investors who are trading at #vantage.
#CHEAT
SCAM #VANTAGE
#VANTAGE SCAM
#CHEAT
VANTAGE TRADE SCAM, KEEP CUSTOMERS' MONEY!!!
Hello investor community in Vietnam
I participated in forex trading at vantage exchange (vantagemarkets.com) and was detained by the exchange for no reason, specifically as follows:
My account information:
Account name: Nguyen Thi Phuong
Mt4 number: 6754067

I created an account at the exchange and deposited an amount of $ 2500 on 07/13/2023 and made a transaction until 07/25/2023 the amount in my mt4 is $ 3800 I made a withdrawal order then discovered the account lock function is locked on the portal and shows a message to contact support to get it resolved.

I have repeatedly chatted live and emailed support and did not receive a reply and until now it has been almost 1 month since the side has not been able to resolve my Withdrawal and I have attached a picture Photo proof from below.

On August 20, 2023, someone called me and automatically called #vantage's staff, I will definitely close and delete my money and profit account on mt4

As of today, August 23, 2023, I have contacted many times, but #vantage still can't solve the problem.

I have now filed a report about a scam by the #vantage scam and also posted a #scam warning on forex management sites like
www.infofx.com
www.wikikfx.com
www.forexpeacearmy.com
www.traderviet.com
I want to register here so that investors who are or intend to join this floor should be careful to avoid being scammed into this scam like me

This is the office address of vantage in Vietnam, where the seller invites investors
1 79 Tran Khanh Du, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
2 Office 701 PARAGON CORP at 02 Nguyen Luong Bang, District 7, HCM
 
Please upload a full account statement here. Follow this tutorial:

Write a separate review here:


-> What made you choose VantageMarkets @VantageMarkets
 
Back
Top