fin pro trading

  1. L

    FINPROTRADING problem

    Sau khi bắt đầu hoạt động với giá trên nền tảng 3 mất khoảng 300 USD, tăng giao dịch và đạt được tổng số 13682,45 usd trong tài khoản tôi. Yêu cầu 2 rút tiền 500 usd và 13182,45 đang chờ và hủy, gọi cuộc trò chuyện mà tôi nói rằng chúng tôi sắp xếp một số thứ mà tôi sử dụng trên nền tảng không...
Back
Top