pacific union

  1. Haule

    Smartcontract lừa đảo tiền nhà đầu tư bỏ trốn và lập sàn mới là FOGEE

    Xin chào các bạn. Tôi đã mở tài khoản và đầu tư tại sàn Smartcontractlimited . Khi tôi muốn rút tiền, họ yêu cầu tôi phải nộp thuế 20%. Khi tôi chuyển thuế cho họ hoàn thành, họ thông báo, khách hàng của dịch vụ chờ 1-3 ngày sẽ trả lời cho tôi. và kể từ ngày này, tôi đã không liên lạc...
Back
Top