Messages
2
Xin Chào.
Tôi quen cô ấy thông qua ứng dụng Tinder, sau đó chúng tôi liên lạc với nhau qua Line ứng dụng, cô ấy có tên là Sonya. Và cô ấy giới thiệu công việc là đầu tư ngoại hối. Sau đó cô ấy giúp tôi mở tài khoản để đầu tư, cô ấy giới thiệu tôi với 1 người tên là Alice hỗ trợ tôi mở tài khoản. Và tôi đã mở tài khoản và giao dịch ngoại hối tại Hợp đồng thông minh sàn. Đến khi tôi muốn rút tiền, họ thông báo tôi phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân, và khi tôi nộp thuế thu nhập cá nhân xong thì họ thông báo với tôi là 1-3 ngày, đến ngày thứ 3 tôi hỏi họ thì tất cả đều không liên lạc được, họ chặn thông tin của tôi. Tôi đã gửi mail đến khách hàng hỗ trợ bộ phận nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi gửi thư đến cơ quan quản lý giấy phép của họ là NFA, nhưng NFA thông báo họ không thuộc thành viên của NFA. Tiếp theo là tôi gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến đơn vị quản lý là Pacific Union nhưng họ trả lời lại là không có liên quan đến Hợp đồng Thông minh. Tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn.
Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều
The English version below:

Hi.
I got to know her through the Tinder app, then we communicated through the Line app, her name is Sonya. And she introduced the job as forex investment. Then she helped me open an account to invest, she introduced me to a person named Alice who helped me open an account. And I opened an account and traded forex at the exchange Smart Contract. When I wanted to withdraw my money, they informed me that I had to pay 20% of personal income tax, and when I finished paying personal income tax, they told me 1-3 days, on the 3rd day I asked them then all can not contact, they block my information. I have emailed the customer support department but all is silent. I then sent a letter to their licensing authority, the NFA, but the NFA said they were not a member of the NFA. Next, I sent the Customer Complaint Form to the administrator, Pacific Union, but they replied that it has nothing to do with Smart Contracts. I need help from you guys.
I thank you so much
Tôi cũng giống bạn, bạn có thể gọi cho tôi đc ko 0905505093
 

Pacific Union (SEY)

Puprime Representative
Messages
1
Dear FPA Users,

Thank you for sharing the above information on Smart Contract Limited.

Our company, Pacific Union (Seychelles) Limited has investigated the domains 'smartcontractlimited.com' and 'smartcontractslimited.com' as our company details were used through these websites. Furthermore, we have taken action on our side to report these websites as they have been impersonating our brand.

We would like to confirm to all users that Pacific Union (Seychelles) Limited is in no way affiliated/partnered with Smart Contract Limited.

Please feel free to share any other information which could help us by emailing us at compliance@puprime.com

Thank you for your understanding.

Pacific Union (Seychelles) Limited
 

Haule

Private, 1st Class
Messages
30
Kính gửi người dùng FPA,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin trên về Smart Contract Limited.

Công ty của chúng tôi, Pacific Union (Seychelles) Limited đã điều tra các tên miền 'smartcontractlimited.com' và 'smartcontractslimited.com' vì thông tin chi tiết về công ty của chúng tôi được sử dụng thông qua các trang web này. Hơn nữa, chúng tôi đã thực hiện hành động từ phía chúng tôi để báo cáo các trang web này vì họ đã mạo danh thương hiệu của chúng tôi.

Chúng tôi muốn xác nhận với tất cả người dùng rằng Pacific Union (Seychelles) Limited hoàn toàn không liên kết / hợp tác với Smart Contract Limited.

Vui lòng chia sẻ bất kỳ thông tin nào khác có thể giúp ích cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ accept@puprime.com

Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn.

Pacific Union (Seychelles) Limited
Chào Pacific Union (SEY)
Hoan hô hiện diện của bạn trong phản hồi chuỗi của tôi. Hy vọng bạn sẽ cùng chúng tôi giải quyết vấn đề này.
Bây giờ chúng tôi đang chờ trả lời từ Smart Contract Limited
 

Haule

Private, 1st Class
Messages
30
Tôi nghĩ có lẽ https://vn.smartcontractslimited.com/ không quan tâm đến chủ đề này vì hiện tại họ đã chuyển sang trang mới là: https://www.fogee.vip/daa068f4a8.html

Đây là website https://vn.smartcontractslimited.com/
1628955906378.png
1628955971115.png
1628956004115.png


Còn đây là trang web https://www.fogee.vip/daa068f4a8.html
1628956123086.png
1628956175791.png
1628956213579.png
Hộp thư hỗ trợ nhà đầu tư của FOGEE is: support@smartcontractlimited.com, đây cũng chính là hộp thư hộp địa chỉ hỗ trợ cho nhà đầu tư của Hợp đồng Thông minh, nhưng bây giờ họ đã chặn tất cả các nhà tư vấn đầu tiên của sàn Hợp đồng thông minh
image1.png
 

Attachments

  • 1628956070105.png
    1628956070105.png
    1.2 MB · Views: 0

Haule

Private, 1st Class
Messages
30
invite-opc.png
The OP has invited the company to this discussion on Jul 22, 2021 at 10:33 AM
Rất nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy một hành động nào từ sàn Smart Contract
 
Top